CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

  • Căn cứ vào Đề án thành lập công ty cổ phần NTT.
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập, Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của công ty.

Nhiệm vụ chính của Công ty cổ phần NTT sau khi được thành lập là xây dựng công ty phát triển theo định hướng : Tập trung chuyên sâu vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, gia công cơ khí, lắp máy, sản xuất công nghiệp.

  • Với nhiệm vụ đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần NTT, toàn thể CBCNV công ty thống nhất để ra và phấn đấu :
  1. Xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp cao trong sản xuất,thi công cơ giới và lắp máy, sử dụng các thiết bị đạt hiệu quả cao nhất trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận đồng thời đẩy mạnh công tác lắp máy và gia công cơ khí, sản xuất công nghiệp góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu và sức mạnh của công ty.
  2. Tạo việc làm và thu nhập cao cho người lao động, cán bộ công nhân viên chức công ty.
  3. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
  4. Sản phẩm và hoạt động của Công ty đảm bảo yêu cầu lợi ích lâu dài cho khách hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.