Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, thân thiện môi trường bằng chiến lược phát triển bền vững.Trong đó tập trung chiến lược vào các sản phẩm gạch,ngói không nung. Luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong công cuộc đổi mới khoa học công nghệ kỹ thuật mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông,người lao động và xã hội.

Sứ mệnh

Cung cấp những sản phẩm đảm bảo chất lượng,mẫu mã  thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Góp phần thay đổi diện mạo,nâng tầm công trình Việt ra các nước bạn trên thế giới.

Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp – Năng động – Phát triển – Bền vững