Giải pháp về công nghệ sản xuất:

Công nghệ mới, vật liệu mới, thiết kế mới hiện đại trong công trình xây dựng là một trong những yếu tố then chốt để làm giảm giá thành sản phẩm có tính cạnh tranh mạnh trên thị trường. Do vậy, công ty cần phải :

  • Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác để có được sự hỗ trợ thường xuyên về kỹ thuật và công nghệ mới.
  • Phối hợp với các công ty thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị để luôn có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
  • Có những tiêu chuẩn về công nghệ cho từng loại vật tư và thiết bị để mang đến cho khách hàng các sản phẩm an toàn, chất lượng ổn định và giá thành phù hợp.

Giải pháp về marketing :

Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những sản phẩm cùng loại chỉ có thể là những dịch vụ cộng thêm mà công ty dành cho khách hàng.

Nắm bắt được mong muốn của khách hàng và cung cấp dịch vụ đáp ứng khác biệt sẽ là một lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thu thập và xử lý thông tin từ hệ thống phân phối, từ khách hàng, từ thị trường để phục vụ hiệu quả cho việc thiết kế sản phẩm, hạn chế theo hướng chủ quan.

Dịch vụ mà nhóm được tư vấn quan tâm nhiều nhất là các dịch vụ đi kèm.