MÁY MÓC THIẾT BỊ , DỤNG CỤ

TT Tên máy móc,thiết bị,dụng cụ Đơn vị Số lượng Chất lượng thực hiện hiện nay
A Thiết bị văn phòng      
1 Máy tính bàn Bộ 06 Tốt
2 Máy in Máy 03 Tốt
3 Máy photo Máy 01 Tốt
4 Máy Scan Máy 01 Tốt
5 Điện thoại Máy 03 Tốt
6 Máy fax Máy 01 Tốt
7 Máy bộ đàm Máy 05 Tốt
8 Ô tô Mitshubishi Chiếc 01 Tốt
9 Ô tô Mazda Chiếc 01 Tốt
10 Ô tô Fairy Chiếc 01 Tốt
B Thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất,vận chuyển,đào đắp…      
1 Dây chuyền sản xuất gạch đất   01 Tốt
2 Dây chuyển sản xuất gạch block   01 Tốt
3 Dây chuyền sản xuất ngói   01 Tốt
4 Máy sản xuất gạchTerrazzo Máy 01 Tốt
5 Ô tô ben Chiếc 07 Tốt
6 Máy cẩu Máy 02 Tốt
7 Tời tay Máy 02 Tốt
8 Máy tời điện Máy 01 Tốt
9 Máy đào Máy 02 Tốt
10 Máy ủi Máy 02 Tốt
11 Máy nâng Máy 03 Tốt
12 Ô tô Chiếc 04 Tốt
13 Xe đào bánh xích Chiếc 02 Tốt
14 Xe lu Chiếc 02 Tốt
15 Xe xúc Chiếc 02 Tốt
16 Máy ép bê tông Chiếc 01 Tốt
17 Máy san gạt Máy 01 Tốt
18 Máy đầm đất Máy 02 Tốt
19 Máy đầm bê tông Máy 01 Tốt
20 Máy bơm nước Máy 20 Tốt
21 Máy uốn thép Máy 02 Tốt
22 Máy trộn bê tông Máy 05 Tốt
23 Máy phát điện Máy 03 Tốt
24 Máy mài Máy 04 Tốt
25 Máy trộn vữa Máy 03 Tốt
26 Máy khoan Máy 05 Tốt
27 Máy hàn Máy 05 Tốt
28 Búa Cái 20 Tốt
29 Gián giáo thép Bộ 120 Tốt
30 Máy đo thủy bình Máy 02 Tốt
31 Bộ xích kéo sợi đơn Bộ 02 Tốt
32 Me gôm kế Cái 03 Tốt
33 Ampe kế Cái 03 Tốt
34 Tời đồng hồ Cái 02 Tốt
35 Ròng rọc Cái 05 Tốt
36 Đồng hồ đo điện tử Cái 03 Tốt
37 Máy phun sơn Máy 01 Tốt
38 Máy cắt sắt Máy 01 Tốt
39 Máy đóng gói Máy 01 Tốt
C Công nghệ và phần mềm      
1 Công nghệ sản xuất gạch      
2 Phần mềm Office ( word,excel..)      
3 Phần mềm Virus      
4 Phần mềm bán hàng Kiot Việt      
5 Phần mềm quản lý thuế,kế toán      
6 Trang web